Рубрика: Uncategorized

Русский язык

Реклама
Рубрика: Uncategorized

Առաջադրանք

Հետևյալ բառերից սոսկական`ան, են, ն, չ ածանցների օգնությամբ կազմիր ածանցավոր բայեր:
Ծեր-ծերանալ
հարց-հարցնել
կիպ-կպչել
մահ-մահանալ
գեղեցիկ-գեղեցկանալ
վախ-վախենալ
մոտ-մոտենալ
բազում-բազմանալ
կանգ-կանգնել
կույր-կուրանալ
ոչինչ-ոչնչանալ
ուրախ-ուրախանալ
առաջ-առաջանալ

Рубрика: Uncategorized

Առաջադրանք

ապես-նյութապես
որեն-քնքշորեն

աբար-արիաբար

ակի-շեշտակի
ովին-ամբողջովին
ուստ-վերուստ

Տրված գոյականներից ածանցմանմիջոցով կազմել մակբայներ։
Հոգի- հոգեպես
դիվանագետ-դիվանագիտորեն
ընկեր- ընկերաբար
գազան- գազանաբար, գազանորեն
խումբ-խմբովին
եղբայր- եղբայրաբար
վերջ-վերջորեն
ազգ- ազգ
նյութ- նյութապես
գլուխ-գլխովին

Հետևյալ մակբայերը գործածելբայերի հետ։
Ազնվորեն- պատմել
օրեցօր- առաջադիմել
տարեցտարի- մեծանալ
խորապես-հուզվել
մեն-մենակ- լինել
կուզեկուզ- քայլել
հավիտյան- ապրել
բարոյապես- մաքրվել
հայրաբար- խրատել
լռելյայն- պատասխանել
բերնեբերան- պատմել,փոխանցել
խումբ- խումբ- քայլել
արագ-արագ- վազել
վերջիվերջո- հասնել
հոտնկայս- ծափահարել
ներքուստ-զայրանալ

Տրված ածականներից ածանցմանմիջոցով կազմել մակբայներ։
Խորամանկ— խորամանկորեն
խոլ— խոլաբար
դաժան— դաժանորեն
էական— էականօրեն
խոնարհ— խոնարհաբար
թեթև— թեթեւակի
բարեխիղճ— բարեխղճորեն
մեղմ— մաղմաբար,մեղմորեն
խիզախ— խիզախորեն,խիզախաբար
քաջ— քազաբար
բարեխիղճ-բարեխղճորեն

Рубрика: Uncategorized

Առաջադրանք

Տրված մակբայները գրեցեք համապատասխան տեղերում:

Այժմ, վաղուց, մշտապես, այլևս, ժամանակով, տարիներ ի վեր, այսուհետև, արդեն, վերջապես, ցմահ:

 Ժամանակով Արևելքի մի հրաշագեղ աշխարհում արդարամիտ ու խելացի մի թագավոր է լինում: Մի օր կանչում է իր որդիներին ու ասում.
— Սիրելի որդիներ, ձեր հայրն արդեն ծերացել է ու այլեւս  չի կարող երկիրը կառավարել: Ես վաղուց   իջած կլինեի իմ գահից, եթե վերջապես կատարված տեսնեի այն միտքը, որ տարիներ ի վեր մշտապես հուզել է իմ հոգին: Եվ այժմ ձեզնից ով որ լուծի իմ այդ միտքը , նա վերջապես կստանա իմ թագը և   այսուհետ ցմահ կկառավարի իմ ժողովրդին:

Տրված նախադասություններում ընդգծված մակբայները փոխարինեցեք հոմանիշ մակբայներով:
1. Մի վայրկյան վառվեց նրա սենյակի լույսը և իսկույն (անմիջապես անջատվեց )մարեց:
2. Մայրը սովորություն ուներ շուտ-շուտ (հաճախակի)մտնելու փոքրիկի սենյակը:
3. Կարող եմ այժմ   բոլորովին (հիմա լիովին )  մոռանալ նրան:
4. Այնքան շատ ձյուն է եկել, որ թվում է, թե աշխարհը  հավիտյան  (հավերժ)մնալու է սպիտակ քաթանի տակ:
5. Երգչի պահանջները հետզհետե (աստիճանաբար)սպառնալիքի ձև էին ընդունում:
6. Շարունակ (անդադար) բողոքում էր, որ աչքերը ցավում են, և ինքը համարյա(գրեթե)  ոչինչ չի տեսնում:
7. Բոլորն զգում էին, որ նկարչի դրությունը օր օրի(օրեցօր) ավելի էր  վատանում:

Рубрика: Uncategorized

LEARN HOW TO WRITE AN EMAIL TO INVITE SOMEONE TO A JOB INTERVIEW.

 1. ,
  1. In your email, remember to thank the candidate for their application.
  2. Remember to include information about:
   • What position the interview is for and what will be discussed at the interview.
   • When the interview will take place.
   • Who to contact if there is a problem, who will be interviewing them and who the candidate should ask for when they arrive.
   • Where the interview will be.
   • How long the interview will last.
   • What to bring – IDs (proofs of identity), references, etc.
  3. Write the date in words, e.g. Thursday 3 April. Don’t write the date in numbers – in some countries 3 April, for example, is 3/4 and in other countries it’s 4/3.
  4. You can end the email with a set phrase like We look forward to meeting / hearing from / seeing you soon.

  From: Maja Jakobsson, HR Officer
  To: Sanjay Chaudhary
  Subject: Invitation to interview at Purple Cloud

  Dear Mr Chaudhary,

  Thank you for applying for the position of software engineer at Purple Cloud. We would like to invite you for an interview at our Stockholm office.

  Your interview is scheduled for Thursday 3 April, at 2 p.m. If this time or date is inconvenient for you, please contact me as soon as possible to rearrange the interview.

  At the interview, you will meet our head of HR, Mr Liam Andersson, and our head of IT, Ms Elsa Wallin. They will be telling you more about the job and getting to know you better. You will also have the opportunity to ask questions about the position and the company, and to see the office. The interview will last for about 60 minutes. Please bring two references with you for the interview.

  Our offices are located on Kungsbron 2, which is a six-minute walk from Stockholm Central Station. When you arrive, please ask for Mr Liam Andersson at the reception.

  We look forward to hearing from you soon.

Рубрика: Uncategorized

ДОМ-МУЗЕЙ АВЕТИКА ИСААКЯНА

ДОМ-МУЗЕЙ АВЕТИКА ИСААКЯНА (ЕРЕВАН)

Дом-музей великого армянского поэта Аветика Исаакяна находится на тихой и укромной улице Заробяна, параллельно проспекту Баграмяна. В этом доме он жил последние десять лет своей жизни. Читать далее «ДОМ-МУЗЕЙ АВЕТИКА ИСААКЯНА»

Рубрика: Uncategorized

Дом-музей Егише Чаренца

Egeshe_Charents_6

Дом-музей Егише Чаренца

В центре столицы Армении, в Ереване, по адресу улица Маштоца 17, находится дом-музей Егише Чаренца. Музей стал неким местом «паломничества» для каждого армянина по той причине, что гениальный поэт ХХ века жил здесь с 1935 по 1937 год. Читать далее «Дом-музей Егише Чаренца»

Рубрика: Uncategorized

Առաջադրանք

Բառաշարքում ընդգծել տեղանուններից առաջացած անձնանունները:
Աստղիկ, Անահիտ, Տարոն, Արարատ, Մասիս, Արտավազդ, Տրդատ, Արաքս, Տիգրան, Հրազդան, Տիրան, Սիփան, Վարդան, Վարագ, Վարդուհի, Վան, Աշոտ, Կարին, Գուրգեն, Սևան, Վանիկ, Հրայր, Սասուն, Հարություն, Տաթևիկ, Դավիթ Անի, Նաիրի, Դերենիկ, Նաիրուհի, Եղիազար, Հայաստան, Ալավերդյան, Բասենցյան, Նարեկ, Հասմիկ,  Լոռեցյան, Վանեցյան, Գրիգոր,  Մասիսյանց, Սամվել, Ղափանցյան, Գևորգ, Շիրակյան, Կարինյան:  Читать далее «Առաջադրանք»

Рубрика: Uncategorized

DISCUSSION

Would you like to have a robot as a teacher?

 • If you think of the jobs robots could never do, you would probably put doctors and teachers at the top of the list. It’s easy to imagine robot cleaners and factory workers, but some jobs need human connection and creativity. But are we underestimating what robots can do? In some cases, they already perform better than doctors at diagnosing illness. Also, some patients might feel more comfortable sharing personal information with a machine than a person. Could there be a place for robots in education after all?

British education expert Anthony Seldon thinks so. And he even has a date for the robot takeover of the classroom: 2027. He predicts robots will do the main job of transferring information and teachers will be like assistants. Intelligent robots will read students’ faces, movements and maybe even brain signals. Then they will adapt the information to each student. It’s not a popular opinion and it’s unlikely robots will ever have empathy and the ability to really connect with humans like another human can.

One thing is certain, though. A robot teacher is better than no teacher at all. In some parts of the world, there aren’t enough teachers and 9–16 per cent of children under the age of 14 don’t go to school. That problem could be partly solved by robots because they can teach anywhere and won’t get stressed, or tired, or move somewhere for an easier, higher-paid job.

Those negative aspects of teaching are somet

hing everyone agrees on. Teachers all over the world are leaving because it is a difficult job and they feel overworked. Perhaps the question is not ‘Will robots replace teachers?’ but ‘How can robots help teachers?’ Office workers can use software to do things like organise and answer emails, arrange meetings and update calendars. Teachers waste a lot of time doing non-teaching work, including more than 11 hours a week marking homework. If robots could cut the time teachers spend marking homework and writing reports, teachers would have more time and energy for the parts of the job humans do best.

Рубрика: Uncategorized

Առաջադրանք

Հետևյալ բառակապակցություններից կազմիր ածականներ:
Չորս սյուն ունեցող-քառասյուն, երեք օրվա-եռօրյա, երեք անկյուն ունեցող-եռանկյուն, երկու դեմք ունեցող-երկդիմի, չորս տարվա-քառամյա, հինգ հարկ ունեցող-հինգհարկանի, ութ տարեկան-ութամյա, երկու ժամվա-երկժամյա, երկու կենսակերպ ունեցող-երկենսյա, մի աչք ունեցող-միաչքանի, վեց ամսվա-վեցամսյա, յոթ գլուխ ունեցող-յոթգլխանի, երկու կողմ ունեցող-երկողմանի, հազար տարվա-հազարամյա:

Հետևյալ բառակապակցություններից կազմիր գոյականներ:
Տասն օր-տասնորյակ, հինգ տարի-հնգամյակ, մեկ ամիս-մեկամսյակ, ութ ոտք ունեցող-ութոտնուկ, հարյուր տարի-հարուրամյակ, ութ հոգուց բաղկացած-ութնյակ, հազար տարի-հազարամյա,չորս հոգուց բաղկացած, երեք ամիս, երեք հոգուց բաղկացած-եռյակ, երեք ոտք ունեցող-եռոտանի:

Գրել տրված բառերի հականիշների հոմանշային շարքերը:
Արատավոր- անարատ, մաքուր
Աղմկոտ-անաղմուկ,լուռ
Ամուսնանալ-ամուսնալուծվել,պսակվել
Ամուր-թույլ,տկար
Աշխատասեր-ծույլ,ալարկոտ
Առաջադաս-հետադարձ,ետադաս
Գովել-փնովել,վատաբանել
Երախտագետ-երախտիքը հիշող,ապերախտ
Հայտնվել-անհետանալ,անեանալ
Երջանիկ-տխուր,տրտում
Ընդարձակ-նեղ,լայնարձակ
Կոշտ-նեղ,անձուկ
Տրտում-ուրախ,ցնծում
Ունևոր-չքավոր, աղքատ
Շնորհալի-անշնուրք,անձիրք